"เลือกเนอสเซอรี่ที่เหมาะกับลูกคุณ เลือกสามารถเอ็ดดูแคร์เนอสเซอรี่"
samart edu-care nursery
หลักสูตรเตรียมหนูน้อยก่อนไปโรงเรียน 2-4 ปี เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะที่เหมาะสมแก่หนูน้อย

หลักสูตรเตรียมหนูน้อยก่อนไปโรงเรียน 2-4 ปี เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะที่เหมาะสมแก่หนูน้อย

หลักสูตรดูแลเด็กเล็ก 3 เดือนถึง 2 ปี โดยครูปฐมวัยและนายแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการอบรม

หลักสูตรดูแลเด็กเล็ก 3 เดือนถึง 2 ปี โดยครูปฐมวัยและนายแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการอบรม

โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก ละลายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยครูปฐมวัยและนายแพทย์

โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก ละลายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยครูปฐมวัยและนายแพทย์

เรามีกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อความอบอุ่นใจของคุณพ่อคุณแม่

เรามีกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อความอบอุ่นใจของคุณพ่อคุณแม่

“พัฒนาของร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา” โดยครูปฐมวัย

“พัฒนาของร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา” โดยครูปฐมวัย

เรามีการพัฒนาเมนูอาหารจาก นพ.สามารถ จำปี อย่างสม่ำเสมอ

เรามีการพัฒนาเมนูอาหารจาก นพ.สามารถ จำปี อย่างสม่ำเสมอ

สถานที่เนอร์สเซอรี่เดินทางมาง่าย มีที่จอดรถสะดวก ติดถนน รังสิต-นครนายก

สถานที่เนอร์สเซอรี่เดินทางมาง่าย มีที่จอดรถสะดวก ติดถนน รังสิต-นครนายก

Certificate
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต หมวด ก
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
maps;
ซ. รังสิต–นครนายก 57 ถ.รังสิต–นครนายก
©2021 All rights reserved.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Site Maps