Careers

คุณครูผู้นำกิจกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • - ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ samart edu-care nursery
 • - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ
 • - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง
 • - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ
 • - งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 หรือ 6 วัน จันทร์ถึงศุกร์ หาก 6 วันจะทำเสาร์หรืออาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง

คุณสมบัติ :

 • - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับคุรุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็กเล็ก หรือหากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล ในสถานรับเลี้ยงเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆได้
 • - มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน
 • - สามารถร้องเพลงได้ดี เสียงไม่หลง
 • - รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส
 • - ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

คุณครูผู้ช่วยหรือคุณครูพี่เลี้ยง

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • - ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆใน samart edu-care nursery
 • - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ
 • - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ
 • - งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์

คุณสมบัติ :

 • - หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม.6 ถ้ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก หรือผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆได้
 • - มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน
 • - รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส

สนใจสมัครงาน ติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองที่

 • - สามารถ เอ็ดดู แคร์ เนอสเซอรี่ เลขที่ 9 ซ.รังสิต-นครนายก57 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12103
 • - 061-546-1614
 • - Email
 • - Fanpage Facebook
©2021 All rights reserved.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Site Maps